Kauai Trip 2016

We got to enjoy a relaxing trip in Kauai!